بابه‌تێك هه‌ڵبژێره‌

         
كۆد ناونيشان مانگ ساڵ ڕاپۆرت
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى يه‌كه‌م 2018 11 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئه‌يلول 2018 10 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئاب 2018 9 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ته‌موز 2018 8 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى حوزه‌يران 2018 7 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئايار 2018 6 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى نيسان 2018 5 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئادار 2018 5 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى شوبات 2018 3 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى كانونى دووه‌م 2018 3 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى كانونى يه‌كه‌م 2017 1 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى دووه‌م 2017 1 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى يه‌كه‌م 2017 12 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئه‌يلول 2017 10 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئاب 2017 9 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ته‌مموز 2017 8 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى حوزه‌يران 2017 7 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئايار 2017 6 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى نيسان 2017 6 2017 HyperLink
راپۆرتى ساڵانه‌ بۆ ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2016 6 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئادار 2017 4 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى شوبات 2017 4 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى كانونى دووه‌م 2017 4 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى كانونى يه‌كه‌م 2016 2 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى دووه‌م 2016 1 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى يه‌كه‌م 2016 1 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئه‌يلول 2016 1 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئاب 2016 12 2016 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى ئايار 2016 7 2016 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى نيسانى 2016 5 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی ئادار 2016 5 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی شوبات 2016 3 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی كانوونى دووه‌م 2016 2 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی كانوونى يه‌كه‌م 2015 1 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی تشرینی دووه‌مى 2015 12 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى تشرينى يه‌كه‌م /2015 11 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2014 10 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئه‌يلول /2015 10 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئاب /2015 9 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ته‌مووز /2015 8 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى حوزه‌يران /2015 7 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئايار /2015 6 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى نيسان /2015 5 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگی ئادار سالى 2015 4 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگی شوبات سالى 2015 3 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگی كانوونى دووه‌م سالى 2015 3 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى كانوونى يه‌كه‌م سالى 2014 1 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى تشرينى دووه‌م/2014 12 2014 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى تشرینی یه‌كه‌م/2014 11 2014 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئه‌يلول/2014 10 2014 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئاب/2014 9 2014 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ته‌مموز/2014 8 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی حوزه‌یران 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ئایار 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی نیسان 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ئادار 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی شوبات 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی كانونى دووه‌م 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ سالی 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی تشرینی دووه‌م 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی تشرینی یه‌كه‌م 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ئه‌یلول 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ئاب 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ته‌مموز 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ شه‌ش مانگــی سه‌ره‌تای 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی كانونی یه‌كه‌م 2012 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ سالی2008 2011 7 2014 HyperLink