بابه‌تێك هه‌ڵبژێره‌

         
كۆد ناونيشان مانگ ساڵ ڕاپۆرت
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى ئاب 2019 9 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى ته‌موز 2019 8 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى حوزه‌يران 2019 7 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى ئايار 2019 6 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى نيسان 2019 5 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى ئادار 2019 4 2019 HyperLink
خشته‌ى ژماره‌ى پێوانه‌يى بۆ نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2015 له‌سه‌ر بنه‌ماى ساڵى بنه‌ره‌ت 2012 4 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى شوبات 2019 3 2019 HyperLink
راپۆرتى ساڵانه‌ بۆ رووپێوى نيشانده‌رى ئابوورى و نرخه‌كان له‌هه‌رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2017 3 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى كانونى دووه‌م 2019 2 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى كانونى يه‌كه‌م 2018 1 2019 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى دووه‌م 2018 12 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى يه‌كه‌م 2018 11 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئه‌يلول 2018 10 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئاب 2018 9 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ته‌موز 2018 8 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى حوزه‌يران 2018 7 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئايار 2018 6 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى نيسان 2018 5 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئادار 2018 5 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى شوبات 2018 3 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى كانونى دووه‌م 2018 3 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى كانونى يه‌كه‌م 2017 1 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى دووه‌م 2017 1 2018 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى يه‌كه‌م 2017 12 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئه‌يلول 2017 10 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئاب 2017 9 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ته‌مموز 2017 8 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى حوزه‌يران 2017 7 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئايار 2017 6 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى نيسان 2017 6 2017 HyperLink
راپۆرتى ساڵانه‌ بۆ ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2016 6 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئادار 2017 4 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى شوبات 2017 4 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى كانونى دووه‌م 2017 4 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى كانونى يه‌كه‌م 2016 2 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى دووه‌م 2016 1 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى تشرينى يه‌كه‌م 2016 1 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئه‌يلول 2016 1 2017 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌مانگى ئاب 2016 12 2016 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى ئايار 2016 7 2016 HyperLink
ژماره‌ى پێوانه‌يى له‌ مانگى نيسانى 2016 5 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی ئادار 2016 5 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی شوبات 2016 3 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی كانوونى دووه‌م 2016 2 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی كانوونى يه‌كه‌م 2015 1 2016 HyperLink
ژماره‌ی پێوانه‌یی له‌ مانگی تشرینی دووه‌مى 2015 12 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى تشرينى يه‌كه‌م /2015 11 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ ساڵى 2014 10 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئه‌يلول /2015 10 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئاب /2015 9 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ته‌مووز /2015 8 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى حوزه‌يران /2015 7 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئايار /2015 6 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى نيسان /2015 5 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگی ئادار سالى 2015 4 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگی شوبات سالى 2015 3 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگی كانوونى دووه‌م سالى 2015 3 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى كانوونى يه‌كه‌م سالى 2014 1 2015 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى تشرينى دووه‌م/2014 12 2014 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى تشرینی یه‌كه‌م/2014 11 2014 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئه‌يلول/2014 10 2014 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ئاب/2014 9 2014 HyperLink
نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان بۆ مانگى ته‌مموز/2014 8 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی حوزه‌یران 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ئایار 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی نیسان 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ئادار 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی شوبات 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی كانونى دووه‌م 2014 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ سالی 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی تشرینی دووه‌م 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی تشرینی یه‌كه‌م 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ئه‌یلول 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ئاب 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی ته‌مموز 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ شه‌ش مانگــی سه‌ره‌تای 2013 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ مانگــی كانونی یه‌كه‌م 2012 7 2014 HyperLink
نرخه‌كانـى به‌كــاربـه‌ر له‌ هـه‌رێمى كـــوردستان بـۆ سالی2008 2011 7 2014 HyperLink